MISIONI

Oda e Avokatëve të Kosovës ka qëllim kryesor avancimin e sundimit të ligjit në Kosovë, duke mbështetur procesin e reformave ligjore. Ajo vazhdimisht do të jetë në mision të përmirësimit të drejtësisë. OAK do të nxitë një qasje sa më të plotë dhe të barabartë të përfaqësimit ligjor për të gjithë personat pa marrë parasysh kushtet ekonomike dhe sociale. Këto përpjekje do të përfshijnë veçanërisht pakicat, gratë dhe personat me të meta. Komuniteti do të përfitojë nga përpjekjet e Odës për përforcimin e administrimit të drejtësisë, zgjerimin e kuptimit dhe respektimin e ligjit dhe të institucioneve ligjore....

më shumë
OAK përmbylli projektin e mentorimit ... Më 15 Prill 2014 (e martë), në Hotel: “Prishtina”, në Prisht... më shumë
Takimi Bench Bar në Ferizaj Ferizaj, 11.04.2014 - Oda e Avokatëve të Kosovës do të vazhdon takimet e... më shumë
OAK merr mbështetje nga CCBE Oda e Avokatëve të Kosovës është duke u angazhuar maksimalisht në... më shumë