BESIM ABDULLAHU - Administrator për ex-officio

 

Administratori i zyrës ex-officio kryen këto punë dhe detyra te punës:

· Pranimin e kërkesave nga policia, prokuroria, gjykata, agjensioni i ndihmës juridike falas dhe agjensioni për mbrojtjen dhe përkrahjen e viktimave gjate 24 orëve (përmes telefonit) shtatë ditë në javë, për caktimin e avokateve ex- officio

· Plotësimin formave për caktimin e avokateve ex-officio dhe pro-bono;

· Identifikimin e zyrtarëve policor, gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve të cilat shkelin rregullat caktimit te avokateve ex-officio dhe informimin e ZPD për ndërmarrjen e veprimeve të mëtutjeshme;

· Kontrollon rregullsinë e faturave dhe përgatit vërtetimet për pagesë;

· Plotësimin e databazës me detajet e avokateve te caktuar ex-officio apo pro- bono sipas kërkesave te institucioneve relevante;

· Realizimi i detyrave tjera qe dalin nga rregullorja për caktimin e avokateve ex-officio.

Zyra ex-officio kryen edhe punë të tjera sipas kërkesave të drejtpërdrejta të Drejtorit Ekzekutiv. __________________________________________________________________

Tel: +381 (0) 38 244 586 & +381(0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mail: [email protected]

Web: www.oak-ks.org

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha