Dokumente

 • 26 Prill 2018

  Udhëzuesi për Politikën Ndëshkimore në Kosovë

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Kodi i sjelljes të Avokatëve Evropian

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Udhezues praktike rreth kritereve te pranueshmerise - Practical guide on admissibility criteria

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Obigimet positive qe dalin nga Konventa e BE-se per te Drejtat e Njeriut - Positive Obligations under EU convention of HR

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Karta e Parimeve Themelore të Profesionit Ligjor në Evropë

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  E Drejta ne Privatesi.... Udhezues GJEDNJ -The Right to Respect of Privacy&Family Life

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  E Drejta ne Gjykim te Drejte-Udhezues GJEDNJ - The Right to Fair Trial

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  E Drejta ne Gjykim te Drejte-Udhezues GJEDNJ - The Right to Fair Trial

  Shkarko
 • 12 Dhjetor 2013

  Doracak i Ligjit te BE-se kunder diskriminimit - Handbook on EU Non-Distrimination Law

  Shkarko

KËRKO AVOKAT

 
 • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

  • Share
Shiko të gjitha