Koordinatore e Qendrës Trajnuese

ALBULENA UKIMERAJ - Koordinatore e Qendrës Trajnuese për Avokat

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Koordinon punën për realizimin Arsimimit te Vazhduar te Obliguar për Avokat,
 • Koordinon punën për realizimin e Projektit për Etikë dhe Disiplinë,
 • Koordinon punën e Komitetit për nxitjen e pjesëmarrjes së femrave dhe minoriteteve për regjistrim
 • Angazhohet për gjetjen e fondeve shtesë për projektin në fjalë,
 • Kujdeset për shpenzimet financiare lidhur me realizimin e projektit
 • Koordinon punën në realizimin e projektit,
 • Kujdeset për fajlliminin e dokumentacionit i cili ka të bëjë me realizimin e projektit
 • Koordinon punën e komiteteve disiplinore të parapara me Statutin e OAK-së,
 • Kujdeset për pagat e avokatëve praktikantë,
 • Kujdeset për pagesën e kontributeve për av. Praktikantë.
 • Angazhohet për gjetjen e fondeve shtesë për projektin në fjalë,
 • Kujdeset për shpenzimet financiare lidhur me realizimin e projektit,
 • Kryen punë të tjera sipas udhëzimeve të Drejtorit ekzekutiv.

_____________________________________________________________________________________

Tel: +381 (0) 38 244 586 & +381(0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mail: [email protected]

Web: www.oak-ks.org

 

KËRKO AVOKAT

 
 • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

  • Share
Shiko të gjitha