Kuvendi

Delegatet e Odës së Avokatëve të Kosovës

Delegat nga Dega Regjionale Prizren;

 

 1. Hajrip Krasniqi
 2. Visar Ostrozubi
 3. Fitim Shporta
 4. Refki Taç
 5. Nadire Hoxha
 6. Arben Ramadani
 7. Dren Rugova
 8. Bashkim Nevzati
 9. Adem Jetishi.

 

Delegat nga Dega Regjionale Gjilan;

 1. Limon Emini
 2. Jehona Musa
 3. Shemsedin Piraj
 4. Esat Cakolli
 5. Mustaf Musa
 6. Milot Spahia
 7. Enver Halili
 8. Vasilije Arsic

 

Delegat nga Dega Regjionale Ferizaj;

 1. Jakup Ramadani
 2. Hajrush Nuhiu
 3. Nezir Bytyqi
 4. Admir Salihu
 5. Islam Musa
 6. Daut Rudi

 

Delegat nga Dega Regjionale Gjakovë;

 1. Teki Bokshi
 2. Fehmije Zhubi
 3. Gani Gexha
 4. Bardh Maksuti
 5. Gazmend Sharku
 6. Bahrije Xhyliqi

Delegat nga Dega Regjionale Pejë;

 1. Cenë Gashi
 2. Haxhi Qeku
 3. Bujar Berdynaj
 4. Shemsedin Haxhijaj
 5. Osman Cucoviq
 6. Aurora Mulhaxha
 7. Mustaf Radoniqi
 8. Selim Berisha
 9. Idriz Ibraj
 10. Shaban Shala
 11. Muharrem Hoti
 12. Xhelal Radoniqi.

 

Delegat nga Dega Regjionale Mitrovicë;

 1. Safet Voca
 2. Vehbi Beqiri
 3. Izet Gërguri
 4. Nexhat Beqiri
 5. Ljubomir Pantovic

 

Delegat nga Dega Regjionale Prishtinë;

 1. Adem Ademi
 2. Adem Vokshi
 3. Ahmet Gjinovci
 4. Ahmet Hasolli
 5. Albana Kelmendi
 6. Albert Islami
 7. Ali Beka
 8. Bajram Tmava
 9. Behar Ejupi
 10. Besnik Berisha
 11. Betim Shala
 12. Blerim Syla
 13. Eleonora Ndrecaj
 14. Fatlum Podvorica
 15. Fehmije Gashi-Bytyqi
 16. Florin Vertopi
 17. Gafurr Elshani
 18. Gazmend Nushi
 19. Hafir Bytyqi
 20. Hasan Pervetica
 21. Isamedin Dedinca
 22. Flora Drevinja
 23. Muhamet Humolli
 24. Musa Dragusha
 25. Naim Aliu
 26. Naser Peci
 27. Nuhi Paqarizi
 28. Ramë Dreshaj
 29. Ramë Gashi
 30. Rrahman Kastrati
 31. Sadije Mjekiqi
 32. Sahit Bibaj
 33. Sevdali Zejnullahu
 34. Shpetim Sadiku
 35. Tomë Gashi
 36. Xhafer Maliqi
 37. Xhevat Balaj
 38. Xhevdet Krasniqi
 39. Xhylizare Selimi
 40. Zhivojin Jokanovic.

 

Kompetencat e Kuvendit të OAK-së konform Ligjit për avokatinë

Neni 42

Organet e Odës

3. Kuvendi i Odës përbëhet nga përfaqësuesit e degëve regjionale, mbi parimin e sistemit të delegimit, të cilët zgjidhen në proporcion me numrin e anëtarëve të Degëve Regjionale.

4. Kuvendin e Odës e përbëjnë tetëdhjetë e pesë (85) delegatë.

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

Kuvendi

Neni 69

1) Kuvendi e zhvillon aktivitetin e vet ne Mbledhje.

2) Mbledhja e rregullt e Kuvendit të OAK (në tekstin e mëtejshëm Kuvendi), mbahet një herë në vit.

3) Mbledhjen e rregullt të Kuvendit e thërret Kryetari i OAK.

Neni 70

Mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit e thërret Kryetari me nismën e vet, në bazë të kërkesës së 1/3 të delegatëve të Kuvendit ose në bazë të kërkesës, së paku, të tri Degëve regjionale të OAK.

Neni 71

1) Delegatet e Kuvendit, Degët regjionale të OAK, të cilët kërkojnë mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit, kërkesën me shkrim duhet t’ia dorëzojnë Kryetarit me propozimin e rendit të ditës.

2) Kryetari e thërret mbledhjen e jashtëzakonshme të Kuvendit të OAK, më së voni, në afatin prej 2 (dy) muajsh nga dita e marrjes së kërkesës nga par. 1 i këtij neni.

Neni 72

1) Thirrja për mbledhjen e rregullt ose të jashtëzakonshme të Kuvendit, si dhe të gjitha materialet përcjellëse, duhet t’i dërgohet secilit anëtar, më së voni, 15 ditë para mbajtjes së saj.

2) Në thirrje duhet të ceket vendi dhe koha e mbajtjes së Kuvendit.

Neni 73

1) Mbledhja e Kuvendit mund të mbahet dhe të merren vendimet e plotfuqishme nëse në mbledhje merr pjesë shumica e delegatëve.

2) Kuvendi merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të delegatëve të pranishëm në mbledhje.

Neni 74

1) Mbledhja e Kuvendit mund ti zhvillon punimet në sesione dhe seancën plenare. Vendimet e Kuvendit merren në seancën plenare.

2) Me rregulloren për punën e Kuvendit mund të parashihen sesionet disa ditore të Mbledhjes së Kuvendit.

Neni 75

Kompetencat e Kuvendit janë:

1. Zgjedhja e Kryetarit dhe zëvendësit të tij,

2. Zgjedhja e Komisioneve Disiplinore,

3. Zgjedhja e Komisionit mbikëqyrës,

4. Miratimi i Kodit të Etikës Profesionale, Statutit të Odës së Avokatëve, Tarifës për kompensimin e Avokatëve, Rregullores disiplinore, Rregullores për punën e Kuvendit dhe Rregullores për Arsimimin e Vazhdueshëm Ligjor të Obligueshëm të avokatëve,

5. Miratimi i buxhetit të Odës,

6. Miratimi i raportit vjetor,

7. Vendime mbi çështjet e tjera, të rezervuara me Statutin e Odës së Avokatëve.

8. Shqyrtimi i të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimtarisë së avokatisë dhe pozitën e avokatisë,

9. Shqyrtimi i raportit të organit mbikëqyrës,

10. Debati dhe nxjerrja e qëndrimeve dhe vendimeve lidhur me përparimin e punës së OAK, bashkëpunimin dhe anëtarësinë me institucione dhe asociacione tjera vendore dhe ndërkombëtare,

11. Shqyrtimi dhe marrja e qëndrimeve mbi të gjitha çështjet nga fushëveprimi i organeve të tjera të OAK.

Neni 76

Punimet e Kuvendit zhvillohen sipas Rregullores së punës të Kuvendit.

 

KËRKO AVOKAT

 
 • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

  • Share
Shiko të gjitha