Kryetari i OAK-së, z. Osman Havolli thërret Kuvendin e Përgjithshëm të OAK-së

03 Shkurt 2020

 

Të nderuar delegatë,

Në bazë të nenit 81 par.3, dhe nenit 84 të Statutit të Odës, Kryetari i OAK-së, thërret mbledhjen e Kuvendit të OAK-së, me datë 07 Mars 2020 në ora 09:30.

Në bazë të statutit të OAK neni 56 par.1 Avokati ka të drejtë të zgjedhë dhe të jetë i zgjedhur në organet e Odës.

Në bazë të statutit të OAK neni 84 lidhur me rregulloren për punën e Kuvendit të OAK neni 9 dhe nneni 22 është e përcaktuar procedura dhe afati për paraqitjen e kandidaturave për organet e OAK. Respektivisht 15 ditë para mbajtjes së Kuvendit.

Për të gjetur agjendën kliko këtu.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha