OAK dhe avokatët nga nesër do të hyjnë në Bojkot të Përgjithshëm

08 Janar 2019

08.01.2019, Prishtinë - Këshilli Drejtues i OAK më datë 05.01.2019 në mënyrë unanime ka vlerësuar që Urdhëresa e Gjykatës Themelore në Prizren e datës 08.08.2018 dhe rekomandimi i KGJK-së i datës 27.12.2018 paraqesin shkelje themelore të parimit të qasjes në drejtësi dhe si të tilla janë të papranueshme.

Këshilli Drejtues ka kërkuar që Urdhëresa dhe Rekomandimi të tërhiqen më së voni deri sot më datë 08.01.2019.

Meqë KGJK deri më tani nuk ka bërë tërheqjen e tyre, ju njoftojmë se:

OAK dhe avokatët nga data 09.01.2019 (ditë e mërkure), do të hyjnë në BOJKOT TË PËRGJITHSHËM, për të gjitha Gjykatat, Prokuroritë dhe Policinë në tërë teritorin e Kosovës, kjo deri në tërheqjen e urdhëresës dhe rekomandimit nga KGJK.

Mos prezenca e avokatëve nuk do të ketë pasoja juridike për Avokatët dhe palët.

Vendimet e Këshillit Drejtues të OAK-së janë të obligueshme për Avokatë.

Po ashtu, OAK kërkon që të gjitha seancat të shtyhen.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha