Tryeza Bench Bar në Mitrovicë - Faza e katërt 2015

08 Dhjetor 2015

Mitrovicë, 08.12.2015 – Për të diskuar rreth temës “Sigurimi i kushteve teknike për avokat ne gjykate: a) një zyre për nevoja te avokateve ne objektin e gjykatës, b) hapësira për kontakt me te pandehurin ne procedurë, c) njoftimi i avokateve ne lidhje me masat ne procedurë paraprake – paraburgimi”, morën pjesë gjyqtar, prokuror, avokat dhe përfaqësues të policisë në regjionin e Mitrovicës.

Duke diskutuar rreth krijimin e një zyre për nevojat e avokatëve në objektin e gjykatës dhe një zyre të veçantë për të pandehurin në procedurë u tha se këto janë nevoja thelbësore të cilat do të ndikojnë në evitimin e ekspozimit të tyre nëpër korridore të gjykatës apo gjatë qëndrimit në korridore siç është gjendja aktuale. Mirëpo, përfaqësuesit e Gjykatës thanë se aktualisht është e pa mundshme të sigurojnë zyre për avokatet dhe për qëndrim të të pandehurit në Gjykatë, megjithatë për shqyrtimin e kësaj kërkese shpresohet në objektin e ri të Gjykatës. Edhe përfaqësuesit e Policisë në këtë regjion konsiderohen të nevojës një zyre të veçantë për të pandehurin sepse është e nevojshme sigurimi i tyre gjatë kësaj procedure.

Avokatet pjesëmarrës adresuan një mori çështjesh që ndërlidhen me njoftimet nga Gjykata për vendimin për ndryshimin e masës të cilat nuk po bëhen me kohë dhe kjo pastaj, po  shkakton probleme avokatëve me klient të tyre. Për këtë shqetësim avokatët kërkuan gjyqtarët në momentin e marrjes së vendimit i njoftojnë menjëherë palët në procedurë. Ndërsa, në rastet e mos procedimit tek avokatet vendimet e gjykatës nga administrata e saj dhe zyrtar të tjerë të postës të njoftohet menjëherë kryetari i Gjykatës.

Duke parë se kjo problematikë është e vazhdueshme, u kërkua edhe nga avokatet që në zyret e tyre të vendosin kutitë postare për dorëzim të ftesave dhe shkresave tjera nga Gjykata dhe institucione tjera.

Gjyqtarët ngritin shqetësimin edhe lidhur me pengesat që po i shkaktojnë avokatet duke hyrë në zyret e tyre përkundër faktit se një komunikim i tillë gjyqtar-avokat është i ndaluar, për këto dhe të tjera u kërkua që kryetari i Degës Regjionale në Mitrovicë t’i njoftoj avokatet lidhur me këtë çështje si dhe të paraqiten rastet tek Prokurori Disiplinor i OAK-së;

REKOMANDIMET E TRYEZËS NË MITROVICË

Temat për diskutim: Sigurimi i kushteve teknike për avokat ne gjykate: a) një zyre për nevoja te avokateve ne objektin e gjykatës, b) hapësira për kontakt me te pandehurin ne procedurë, c) njoftimi i avokateve ne lidhje me masat ne procedurë paraprake – paraburgimi

Zyre për avokatë dhe për të pandehurit:

 • Kërkohet zyre të veçantë në Gjykatë për qëndrim të të pandehurit - evitim i ekspozimit të tyre nëpër korridore të gjykatës apo gjatë qëndrimit në korridore siç është gjendja aktuale;
 • Kërkohet që të sigurohet edhe një zyre për avokatet në mënyrë që të shërbejë për qëndrim të tyre në Gjykatë me qëllim të evitimit të tollovisë në Gjykatë;
 • Aktualisht gjykatat në regjionin e Mitrovicës e kanë të pa mundshme të sigurojnë zyre për avokatet dhe për qëndrim të të pandehurit në Gjykatë – Shpresohet në objektin e Gjykatës së re të shqyrtohet për mundësim të kësaj kërkese;
 • Policia konsiderohen se duhet të ketë një zyre të veçantë për të pandehurin sepse është e nevojshme sigurimi i tyre gjatë kësaj procedure;

Njoftimi i avokatëve:

 • Për vendimin për ndryshimin e masës nga ana e Gjykatës nuk po njoftohen me kohë avokatet, kjo pastaj po i shkakton probleme avokatëve me klient të tyre;
 • Gjyqtarët në momentin e marrjes së vendimit i njoftojnë menjëherë palët në procedurë – Në rastet e mos procedimit tek avokatet vendimet e gjykatës nga administrata e Gjykatës dhe zyrtar të tjerë të postës të njoftohet menjëherë kryetari i Gjykatës;
 • Gjykata nuk i njoftojnë me kohë avokatet për seancat – Ka raste që klienti njoftohet ndërsa, avokati jo;
 • Kërkohet që avokatet në zyret e tyre të vendosin kutitë postare për dorëzim të ftesave dhe shkresave tjera nga Gjykata dhe institucione tjera;
 • Gjykata nuk është e pajisur me karrike nëpër korridore për pritje të palëve dhe kjo po shkakton tollovi;
 • Gjyqtarët ngritin shqetësimin edhe lidhur me pengesat që po i shkaktojnë avokatet duke hyrë në zyret e tyre përkundër faktit se një komunikim i tillë gjyqtar-avokat është i ndaluar – Kërkohet që kryetari i Degës Regjionale në Mitrovicë t’i njoftoj avokatet lidhur me këtë çështje si dhe të paraqiten rastet tek Prokurori Disiplinor i OAK-së;

Raportet Gjykatë-Prokurori:

 • Problemet në mes gjyqësisë dhe prokurorisë në regjionin e Mitrovicës të mos reflektohen edhe në raport me avokatet;

Vërejtje ndaj avokatëve:

 • Gjyqtarët theksuan se kanë informacione se avokatet po flasin në emër të gjyqtarëve – kërkohet nga OAK tërhiqja e vërejtjes së avokatëve për raste të tilla;
 • Lëndët në lëmin civile;
 • Në Gjykatën e Vushtrrisë për lëndët civile ka selektim të lëndëve sipas viteve – Konsiderohet se nuk ka trajtim të barabartë të lëndëve.

 

 

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
 • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

  • Share
Shiko të gjitha