“I mituri dhe pozita e tij në fazat e procesit penal”

23 Shkurt 2019

Më 23 Shkurt, (e Shtunë), në Restaurant "Marashi" -  Prizren, Qendra Trajnuese për Avokatë, në bashkëpunim me UNICEF në Kosovë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temën: “I mituri dhe pozita e tij në fazat e procesit penal”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 75.

Ligjërues i këtij seminari ishte: Burim Çerkini - Prokuror në Prokurorinë Themelore Ferizaj, i cili ligjëroj për Dispozitat e pergjithshme qe e karakterizojne procedurën penale te të miturve, e poashtu ai shpjegoi lidhur me;

Fazat e procedurës

- Procedura parapenale

- Procedura përgatitore

- Shqyrtimi gjyqësor

Llojet e masave dhe dënimeve

- Kushtet e shqiptimit të tyre

- Institucionet e përfshira, dhe

Ekzekutimi i masave dhe dënimeve.

 

Në këtë seminar avokatët pjesëmarrës kanë fituar 3 Kredi AVLO.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha