“I mituri dhe pozita e tij në fazat e procesit penal”

09 Mars 2019

Më 09 Mars 2019, (e Shtunë), në Hotel ‘’SIRIUS’’ Prishtinë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminarme temën: “I mituri dhe pozita e tij në fazat e procesit penal”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 83.

Ligjërues i këtij seminari ishte: Burim Çerkini - Prokuror në Prokurorinë Themelore Ferizaj, i cili ligjëroj për Dispozitat e përgjithshme që e karakterizojnë procedurën penale te të miturve, e poashtu ai shpjegoi lidhur me;

Ø Fazat e procedurës

- Procedura parapenale

- Procedura përgatitore

- Shqyrtimi gjyqësor

Ø Llojet e masave dhe dënimeve

- Kushtet e shqiptimit të tyre

- Institucionet e përfshira, dhe

Ø Ekzekutimi i masave dhe dënimeve.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha