“Të drejtat dhe detyrimet nga polica e sigurimit të auto-përgjegjësisë”

23 Mars 2019

 

Më datë 23 Mars  2019, (e Shtunë), në Hotel ‘’SIRIUS’’ Prishtinë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në Kuadër  të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar  seminar me temën: “Të drejtat dhe detyrimet nga polica e sigurimit të auto-përgjegjësisë”

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte:  101.

Ligjërues i  këtij seminari ishte : Rrustem Qehaja, Profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë, i cili ligjëroj për;

- Lindjen dhe zhvillimin e sigurimeve.

- Format e para të organizimit të sigurimeve.

- Infrastruktura ligjore.

- Përgjegjësia juridike-civile.

- Përjashtimi dhe humbja e mbulesës siguruese.

- Rregullimi ligjor i sigurimit të auto-përgjegjesisë.

- Përparësitë  dhe të metat.

- Domosdoshmëria për ndryshime ligjore.

- Rrugët e zhvillimit të sigurimit të auto-përgjegjësisë.

- Realizimi i të drejtave nga sigurimi i auto-përgjegjësisë.

- Procedura jashtëgjyqësore dhe gjyqësore.

- Kriteret për shpërblim të demit material dhe jo material.

- Shpërblimi i dëmit të shkaktuar nga automjetet e pa njohura dhe të pa siguruara.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha