“Procedura e provave dhe Aktakuza”

30 Mars 2019

Më 30 Mars, (e Shtunë), në Restaurant "Marashi" -  Prizren, Qendra Trajnuese për Avokatë, në bashkëpunim me ABA-Roli-n, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temën: “Procedura e provave dhe Aktakuza”.

Ligjërues të këtij seminari ishin: znj. Vjosa Shodra, Avokate dhe z. Visar Ostrozubi, Avokat.

Në këtë seminar/trajnim pjesëmarrësve i’u ligjërua për:

· Dëgjimi i të akuzuarit;

· Dëshmia e dëshmitarit;

· Detyrimi për të dëshmuar;

· Llojet e dëshmitarëve

· Dëshmitarët e privilegjuar

· Dëshmitarët okular

· Dëshmitarët sipas dëgjimit

· Dëshmitarët bashkëpunues

· Dëshmitarët me nevoja të veçanta

· Zbatimi i marrjes në pyetje të dëshmitarit

· Ballafaqimi i dëshmitarëve

· Mbrojtja e dëshmitarëve dhe të dëmtuarve

· Aktakuza

· Shqyrtimi i aktakuzës

· Shqyrtimi fillestar i aktakuzës

· Shqyrtimi i dytë i aktakuzës

· Marrëveshja për pranimin e fajësisë

· Rast nga Praktika

Në këtë seminar avokatët pjesëmarrës kanë fituar 5 Kredi AVLO.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha