“Etika profesionale ligjore dhe sistemi disiplinor në OAK”

15 Maj 2019

Më 18 Maj, (e Shtunë), në Restaurant “Shtëpia e Bardhë”,  në Reçan - Prizren , Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temën: “Etika profesionale ligjore dhe sistemi disiplinor në OAK”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte:  51.

 

Ligjërues të këtij seminari ishte: z. Agron Selimaj, avokat.

Në këtë seminar/trajnim u ligjërua për:

· Parimet e përgjithshme të Kodit të etikës dhe sjellja Profesionale

· Në përgjithësi

· Kuptimi i Etikave

· Burimet

· Prezantim interaktiv lidhur me Kodin e Etikës Profesionale

Në këtë seminar avokatët pjesëmarrës kanë fituar 4 Kredi AVLO.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha