“Realizimi i kërkesës pasurore juridike në kontestin civil”

20 Korrik 2019

Më 20 Korrik 2019, (e Shtunë), në Hotel Dukagjini në Pejë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temen: “Realizimi i kërkesës pasurore juridike në kontestin civil”

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 63.

Ligjërues i  këtij seminari ishte : Dr.sc.Rafet Haxhaj – Gjyqtar në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e i cili ligjëroj për:

· Nocioni i kërkesës pasurore juridike

· Përgjegjësia penale dhe përgjegjësia deliktore civile

· Realizimi i kërkesës pasurore juridike kur lartësia e saj përcaktohet me aktgjykimin penal dhe në rastet kur nuk është e përcaktuar me aktgjykimin penal – Raste hipotetike

· Impakti i kërkesës pasurore juridike në veprimet e debitorit të pandërgjegjshëm

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha