Komisioni Disiplinor

22 Janar 2014

Anëtaret e Komisionit Disiplinor:

1. Kadri Syla - Kryetar

2. Daut Rudi - Anëtar

3. Hafir Bytyqi - Anëtar

4. Muhamet Humolli - Anëtar

5. Musa Dragusha - Anëtar

6. Aurora Mulhaxha - Anëtar

7. Naim Aliu - Anëtar

8. Shpëtim Sadiku - Anëtar

9. Skender Musa - Anëtar

10. Xhelal Hasani - Anëtar

_____________________________________________________________

Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës

Neni 94

Komisioni disiplinor përbëhet nga 5 anëtarë të cilët zgjidhen nga Kuvendi i OAK. Anëtaret kanë zëvendësit e tyre.

Neni 95

Komisionet disiplinore zgjedhin nga radhët e veta Kryetarin e Komisionit që udhëheq punën e Komisionit.

Neni 96

1) Gjatë punës, anëtarët e komisionit disiplinor janë të pavarur dhe vendosin sipas Ligjit, Statutit të OAK, Kodit të Etikës profesionale të Avokatëve dhe Rregullores Disiplinore të OAK.

2) Sipas propozimit të Këshillit Drejtues apo 1/3 e anëtarëve të Kuvendit, Kuvendi ka të drejtë ta shkarkojë secilin anëtar të Komisionit Disiplinor, edhe para skadimit të mandatit, nëse vërtetohet se nuk e ka kryer detyrën në mënyrë korrekte dhe profesionale.18

3) Vendimi i Kuvendit është përfundimtar.

 

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

    • Share
Shiko të gjitha