Zyrtare për buxhet dhe financa

MERITA KIDA - Zyrtare për buxhet dhe financa

Zyrtari për buxhet dhe financa kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • Udhëheq me afarizmin financiar të OAK-së,
 • Mban evidencën e të hyrave dhe të dalave,
 • Përgatit raportet financiare periodike për Këshillin Mbikëqyrës të OAK-së dhe për Auditorin e pavarur,
 • Përgatit dokumentacionin për transferimin e të hollave nga OAK, te personat e tretë,
 • Realizon korrespodencën zyrtare me personat e tretë,
 • Aranzhon udhëtimet zyrtare për përfaqësuesit e OAK-së,
 • Llogaritë dhe paguan pagat e punëtorëve,
 • Plotëson formularët e tatimeve dhe kontributeve,
 • Kujdeset për furnizimin e administratës me material të zyrës,
 • Kryen edhe punët tjera me të cilat e ngarkon Drejtori ekzekutiv.

_____________________________________________________________________________________

Tel: +381 (0) 38 244 586 & +381(0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mail[email protected]

Webwww.oak-ks.org

 

KËRKO AVOKAT

 
 • Intervista e kryetarit Havolli në emisionin Betimi për Drejtësi në RTK

  • Share
Shiko të gjitha