Pravna profesionalna etika i disciplinski sistem AKK

29 Oktobar 2016

Gnjilane, 29.10.2016 - Centar za Obuku Advokatske Komore Kosova, u okviru Kontinuiranog Obaveznog Pravnog Obrazovanja (KOPO), organizovao seminar u restoranu “Bujana“ u Gnjilanu, na temu “ Pravna profesionalna etika i disciplinski sistem AKK”. Broj advokata prisutnih na seminaru bio je 47.

Predavači na seminaru bili su Florin Vërtopi, advokat i Florim Shefqeti, disciplinski tužilac, koji su predavali na teme: lakše i teže povrede dužnosti i  ugleda advokature pred disciplinskom komisijom AKK, Kodeks Profesionalne Etike advokata, osnovni pojmovi, odnos advokata i klijenta, odnos prema Sudu, odnos advokata pred suprotnom strankom, međusobni odnosi advokata, troškovi zastupanja itd.

Na ovom seminaru advokati su stekli 4 KOPO kredita.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve