Arbitraža

28 Januar 2017

Priština, 28.01.2017 - Centar za Obuku Advokatske Komore Kosova, u okviru Kontinuiranog Obaveznog Pravnog Obrazovanja (KOPO), organizovao seminar u hotelu “Sirius“ u Prištini, na temu “ Arbitraža”. Broj advokata prisutnih na seminaru bio je: 197.

Predavač na seminaru g-din. Ardi Shita predavao je o arbitraži, rešavanje komercijalnih sporova, Zakon o arbitraži, arbitražni sporazumi i klauzule “Izbor zakona” i “Izbor foruma” u ugovoru. Pored ovih tema, on je takođe govorio o arbitražnom tribunalu i drugim temama, kao što su: arbitražni postupak, arbitražne odluke, donošenje arbitražne odluke, oblici i dejstvo arbitražnih odluka, priznanje i izvršenje arbitražnih odluka, Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka.

Na ovom seminaru advokati su stekli 4 KOPO kredita.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve