AKK objavljuje oglas za upis 10 advokatskih pripravnika u advokatskim kancelarijama

17 Oktobar 2016

Advokatska Komora Kosova

Objavljuje

OGLAS

Za upis 10 ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA u advokatskim kancelarijama Advokatske Komore Kosova

(Po jedno (1) pripravnika u regionalnim ograncima AKK u; Mitrovici, Peć, Djakovic, Prizren, Uroševac, Gnjilan i četiri (4) pripravnika u regionalnog ogranka u Prištini).

Položaj: Pripravnik Advokature

Uslovi:

Osim opštih zakonskih uslova, kandidati trebaju ispuniti i ove uslove:

 • Pravni Fakultet, četvorogodisnji sistem ili Master;
 • Da nisu počeli ili završili pripravnički staž

Izabrani kandidati, biče rasporedjeni po kancelarijama advokata gde če se obučavati da obavljaju advokatsku nezavisnu profesiju. Izabrani kandidati če sklopiti pismeni ugovor, u roku od godinu dana, koliko i traje staž pripravnika, a nakon završetka staža, Advokatska Komora če izdati uverenje kao dokaz o završenom pripravničkom stažu.

Kandidati koji budu izabrani, biče pod nadzorom advokata, gde če obavljati pripravnički staž. Kandidati koji žele da se prijave za ovaj oglas, treba priložiti sledeču dokumentaciju:

 • Zahtev (koji se može uzeti u Komori – ili na web sajtu- www.oak-ks.org );
 • Diploma Pravnog Fakulteta (overena);
 • Dve fotografije formata za pasoš.
 • Potvrda da niste u radnom odnosu.

Kandidati koji su izabrani na konkursu, posle intervjua i prihvatanja, trebaju priložiti i ovu dokumentaciju:

 1. Uverenje o poslovnoj sposobnosti;
 2. Sudsko uverenje da niste pod istragom;
 3. Uverenje o državljanstvu Kosova;
 4. Izvod iz matićne knjige rodjenih;
 5. Lekarsko uverenje;

Izabrani kandidati biče na vreme obavešteni za datum i mesto održavanja intervjua, od strane Komore. Izabrani kandidati imače 2 pismena testa u toku jednogodišnjeg peroida.

Kompletnu dokumentaciju predati u Advokatsku Komoru Kosova, u Prištini, ulica “Bedri Pejani” br.31.

Za dodatnu informaciju, svi zainteresovani kandidati mogu nam se obratiti putem e-mail adrese: info@oak-ks.org

Oglas če biti otvoren do 24. 10. 2016 u 16:00 časova.

Neće se uzeti u obzir nekompletna dokumentacija, kao i ona koja stigne nakon isteklog roka.

 

U Prištini,

Dana 17.10.2016

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
 • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

  • Share
Vidite sve