AKK u saradnji sa misijom OEBS-a na Kosovu objavljuje oglas za upis 7 advokatskih pripravnika u advokatskim kancelarijama u severnoj Mitrovici

22 Mart 2017

Advokatska Komora Kosova

u saradnji sa misijom OEBS-a na Kosovu

Objavljuje

OGLAS

Za upis 7 ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA u advokatskim kancelarijama u severnoj Mitrovici

Položaj: Pripravnik Advokature

Uslovi:

Osim opštih zakonskih uslova, kandidati trebaju ispuniti i ove uslove:

1.   Pravni Fakultet, četvorogodisnji sistem ili Master;

2.   Da nisu počeli ili završili pripravnički staž

Izabrani kandidati, biče rasporedjeni po kancelarijama advokata u severnoj Mitrovici, gde če se obučavati da obavljaju advokatsku nezavisnu profesiju. Izabrani kandidati če sklopiti pismeni ugovor, u roku od godinu dana, koliko i traje staž pripravnika, a nakon završetka staža, Advokatska Komora če izdati uverenje kao dokaz o završenom pripravničkom stažu.

Kandidati koji budu izabrani, biče pod nadzorom advokata, gde če obavljati pripravnički staž. Kandidati koji žele da se prijave za ovaj oglas, treba priložiti sledeču dokumentaciju:

1.  Zahtev (koji se može uzeti u Komori – ili na web sajtu- www.oak-ks.org );

2.   Diploma Pravnog Fakulteta (overena);

3.   Dve fotografije formata za pasoš.

4.   Potvrda da niste u radnom odnosu.

Kandidati koji su izabrani na konkursu, posle intervjua i prihvatanja, trebaju priložiti i ovu dokumentaciju:

1.   Uverenje o poslovnoj sposobnosti;

2.   Sudsko uverenje da niste pod istragom;

3.   Uverenje o državljanstvu Kosova;

4.    Izvod iz matićne knjige rodjenih;

5.   Lekarsko uverenje;

Izabrani kandidati biče na vreme obavešteni za datum i mesto održavanja intervjua, od strane Komore. Izabrani kandidati imače 2 pismena testa u toku jednogodišnjeg peroida. Kompletnu dokumentaciju predati u Advokatsku Komoru Kosova, u Prištini , ulica “Bedri Pejani” br.31. Za dodatnu informaciju, svi zainteresovani kandidati mogu nam se obratiti putem e-mail adrese: info@oak-ks.org, Oglas če biti otvoren do 30. 03. 2017 u 16:00 časova. Neće se uzeti u obzir nekompletna dokumentacija, kao i ona koja stigne nakon isteklog roka.

Predate dokumente se ne vraćaju kandidatima.

U Prištini,

Dana 22.03.2017

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve