Bench Bar u Peći

29 Januar 2014

Peć - Advokatska Komora Kosova će nastaviti sa zajedničkim sastancima (Bench Bar) u 2014, sa sudijama, tužiocima, advokatima i predstavnicima policije u sedam regiona Republike Kosova. U regionu Peći je održan prvi sastanak za 2014, na temu “Sporazum o priznanju krivice po dogovoru”. Na ovom sastanku učestvovali su 12 visokih zvaničnika organa pravde.

Tokom sastanka razvila se interaktivna debata između učesnika sastanka, predstavljajući zabrinutosti njihovih institucija relevantnim predstavnicima u regionu za eliminisanje uočenih problema.

Cilj ovih zajedničkih sastanaka je da se uspostavi bolja saradnja između aktera pravosuđa, tužilaca, advokata i policije u cilju jačanja pravde na Kosovu.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve