Bench Bar u Prizrenu

20 Mart 2014

Prizren - Advokatska Komora Kosova će nastaviti sa zajedničkim sastancima (Bench Bar) u 2014, sa sudijama, tužiocima, advokatima i predstavnicima policije u sedam regiona Republike Kosova. U regionu Prizrena je održan prvi sastanak za 2014, na temu “Uloga proceduralnih stranaka, advokat sa optuženom, tužilac sa glavnim tužiocem, sudija-policija-služba za uslovni otpust za pregovaranje i sklapanje sporazuma o priznanju krivice optuženog; Primena Etičkog Kodeksa od strane advokata, tužilaca, sudija i drugih učesnika u krivičnom postupku”. Na ovom sastanku učestvovali su 18 visokih zvaničnika organa pravde.

Tokom sastanka razvila se interaktivna debata između učesnika sastanka, predstavljajući zabrinutosti njihovih institucija relevantnim predstavnicima u regionu za eliminisanje uočenih problema.

Cilj ovih zajedničkih sastanaka je da se uspostavi bolja saradnja između aktera pravosuđa, tužilaca, advokata i policije u cilju jačanja pravde na Kosovu.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve