Bench Bar u Uroševcu

24 Januar 2014

Uroševac - Advokatska Komora Kosova će nastaviti sa zajedničkim sastancima (Bench Bar) u 2014, sa sudijama, tužiocima, advokatima i predstavnicima policije u sedam regiona Republike Kosova. U regionu Uroševac je održan prvi sastanak za 2014, tema sastanka "Procedura za maloletnike – mere i primenljive kazne". Na ovom sastanku učestvovali su 15 visokih zvaničnika organa pravde.

Tokom sastanka razvila se interaktivna debata između učesnika sastanka, predstavljajući zabrinutosti njihovih institucija relevantnim predstavnicima u regionu za eliminisanje uočenih problema prilikom slanja spisa i poziva iz suda i tužilaštva.

Cilj ovih zajedničkih sastanaka je da se uspostavi bolja saradnja između aktera pravosuđa, tužilaca, advokata i policije u cilju jačanja pravde na Kosovu.

<< Natrag

Pretraži advokat

 

NJOFTIME

Vidite sve  
  • Angažovanje advokata po službenoj dužnosti – TV emisija PK

    • Share
Vidite sve