KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Trajnim Online: Kompensimi i Viktimave të Krimit

23 March 2022

ekipi

Sot, më 23 Mars 2022, Qendra Trajnuese për Avokatë në bashkëpunim me Departamentin e Drejtësisë së Ambasadës Amerikane, organizoj dhe mbajti sesionin virtual me temë:

“Kompensimi i viktimave të krimit".

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin avokatët e regjionit të Gjilanit dhe Ferizajit.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë trajnim virtual ishte: 59.

Ligjëruese e këtij trajnimi ishte: Nesrin Lushta, Gjyqtare e Gjykatës Supreme, njëherit Kryetare e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (2 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.

Ambasada Amerikane - Departamenti i Drejtësisë, do të vazhdoj në mbajtjen e sesioneve të tilla, edhe në regjione të tjera