KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Parimet e përgjithshme të Kodit të Etikës dhe sjellja profesionale”

10 September 2022

ekipi

Më 10 Shtator 2022, (e Shtunë) në Hoet “Dukagjini” – Pejë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar (AVLO), ka organizuar  seminar me temën: “Parimet e përgjithshme të Kodit të Etikës dhe sjellja profesionale”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 54 Avokat

Ligjërues i këtij seminari ishte: z. Kemajl Ademaj – Avokat.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi) do të numërohen kredi të AVLO-së