KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

"Marrja në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë"

17 September 2022

ekipi

Më 17 Shtator  2022, (e Shtunë), në Hotel " SIRIUS" - Prishtinë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në Kuadër  të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar  seminar me temën: "Marrja në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë"

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte:  94.

Ligjërues i  këtij seminari ishte: z. Hamdi Ibrahimi (Gjyqtar).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së.