KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

"Mbrojtja nga dhuna në familje - korniza ligjore"

24 September 2022

ekipi

Më 24 Shtator  2022, (e Shtunë), në Restaurant " PLANET" - Gjilan, Qendra Trajnuese për Avokatë në bashkëpunim me EUKO-JUST, në  Kuadër  të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar seminar me temën: "Mbrojtja nga dhuna në familje - korniza ligjore"

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte:  69.

Ligjërues i  këtij seminari ishte: znj. Bardhë Krasniqi  (EUKO-JUST).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (5 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së.