KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Trajnim: “Ndërmjetësimi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e Kontesteve”

17 June 2023

ekipi

Me datë 17 qershor 2023, (e Shtunë) në City Hotel, Prizren, Qendra Trajnuese për Avokatë e Odës së Avokatëve të Kosovës, në bashkëpunim me Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO), ka organizuar  seminar me temën: “Ndërmjetësimi si Mekanizëm Alternativ për Zgjidhjen e  Kontesteve".

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 40.

Ligjëruese e  këtij seminari ishte: z. Isuf Jahmurataj, Ndërmejtësues.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (5 kredi) do të numërohen kredi të AVLO-së.