Publications

 • 22 November 2013

  Plani Strategjik 5 vjeçar i OAK

  Download
 • 22 November 2013

  Programi Gjithëpërfshirës për praktikantë (PGJP)

  Download
 • 22 November 2013

  Doracak për përgatitjen e provimit të jurispodencës

  Download
 • 22 November 2013

  Doracak mbi menaxhimin e gjykatave

  Download
 • 22 November 2013

  Doracaku i Etikes Ligjore

  Download
 • 22 November 2013

  Doracak në fushën e drejtësisë për fëmijë

  Download
 • 22 November 2013

  Doracak për profesorët e Fakultetit Juridik të UP

  Download
  << Back

  Search lawyer

   

  NOTIFICATION

  See all  
  • Engagement of lawyers ex officio – TV Programme JK

   • Share
  See all