KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 01.07.2015 - 12.07.2015

13 July 2015

ekipi