KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Formularë për avokatë për Ndihmë Juridike Falas

03 November 2015

ekipi

Formularë për avokatë për caktim nga Oda e Avokatëve të Kosovës në Agjencionin për Ndihmë Juridike Falas (ANJF), për rastet ku fëmijët janë ndërlidhur në procedurë.

 

Person kontakt:

Besim Abdullahu

besim.abdullahu@oak-ks.org