KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

28 June 2021

ekipi

Prishtinë, 28.06.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Bajram Lajqi - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK – Procesmbajtëse

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. (1) lëndë, shqiptohet masa disiplinore Dënim me Gjobë