KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

29 June 2021

ekipi

Prishtinë, 29.06.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

  1. (2) lëndë, Pushohet Proceduras për shkak të Parashkrimit Absolut.