KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

02 July 2021

ekipi

Prishtinë, 02.07.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

 

  • Adnan Pacolli - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Fitim Shporta - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse

 

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

 

  1. (1) lëndë, Shtyhet seanca disiplinore.