KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

22 July 2021

ekipi

Prishtinë, 22.07.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Violeta Jashari - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

 

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë, shqiptohet masa disiplinore Dënim me Gjobë