KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

"Marrja në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë"

28 May 2022

ekipi

Më 28 Maj  2022, (e Shtunë), në Restaurant " NATURAL" - Ferizaj, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër  të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar  seminar me temën: "Marrja në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë"

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 46.

Ligjërues i  këtij seminari ishte: z. Hamdi Ibrahimi (Gjyqtar)

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së