KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës, mbajti seancën me shqyrtim fillestar

17 August 2022

ekipi

Prishtinë, 17.08.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Bajram Lajqi - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Sarandë Beqiri – Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

  • 2 lëndë – Zhvillohet Procedura Disiplinore.