KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës, mbajti seancën jo publike

26 August 2022

ekipi

Komisioni për Ankesa i Odës, mbajti seancën jo publike

Prishtinë, 26.08.2022 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

  • Shpetim Sadiku - Anëtar i  Komisionit të Ankesave
  • Kadri Sylaj - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Agim Shala - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK – Procesmbajtëse

Komisioni për Ankesave i OAK-së, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë – APROVOHET ankesa e palës në procedurë  ashtu NDRYSHOHET Vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së dhe HUDHET Propozimi i ZPD-së për shkak të arritjes së parashkrimit absolut të ndjekjes disiplinore.