KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës, mbajti seancën kryesore dëgjimore

14 September 2022

ekipi

Prishtinë, 14.09.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Besian Syla - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë disiplinore, në të cilën ishin dy avokatë të paraqitur dhe mori vendim:

Ndaj një të paraqituri shqiptohet masa disiplinore Gjobë, ndërsa ndaj të paraqiturit tjetër, pushohet procedura disiplinore për shkak të parashkrimit absolut.