KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor mbajti seancën me shqyrtim kryesor dhe liroj nga përgjegjësia disiplinore dy avokatë të paraqitur

15 September 2022

ekipi

Prishtinë, 15.09.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Marigona Berisha - Kryetare e Kolegjit Disiplinor;
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Kolegjit Disiplinor;
  • Agron Curri - Anëtar i Kolegjit Disiplinor;
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë disiplinore, në të cilën ishin dy avokatë të paraqitur dhe mori vendim:

  • (1) lëndë, Lirohen nga përgjegjësia Disiplinore.