KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor, mbajti seancën kryesore dëgjimore.

31 October 2022

ekipi

Prishtinë, 31.10.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Adnan Pacolli - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Fitim Shporta - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Arsim Bilalli - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë,  ndërprehet seanca  dhe e njejta shtyhet për datën 14.11.2022