KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

16 January 2023

ekipi

Prishtinë, 16.01.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

•             Bajram Lajçi - Anëtar i  Komisionit Disiplinor

•             Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor

•             Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor

•             Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

•             1 lëndë shtyhet seanca disiplinore