KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

"Marrja në pyetje në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe të tërthorët"

30 January 2023

ekipi

Më datë 28 Janar 2023, (e Shtunë), në Hotel “Dukagjini” në Pejë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO), ka organizuar seminar me temën: “Marrja në pyetje në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthorët”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 72 avokatë.

Ligjërues i  këtij seminari ishte: Hamdi Ibrahimi – avokat.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.