KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Ndërtimi i kapaciteteve të Avokatëve për kornizën ligjore për mbrojtje ndaj dhunës në familje”

25 February 2023

ekipi

Më 25 Shkurt 2023, (e Shtunë) në  Hotel “Rubis” – Ferizaj , Qendra Trajnuese për Avokatë, në bashkëpunim me EUKO-JUST, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO), ka organizuar seminar me temën: “Ndërtimi i kapaciteteve të Avokatëve për kornizën ligjore për mbrojtje ndaj dhunës në familje”.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 48 Avokatë.

Ligjëruese e  këtij seminari ishte: znj. Bardhë Krasniqi (EUKO-JUST).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (5 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.