KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komiteti për Legjislacion i OAK-së, mbajti punëtorinë e radhës

06 March 2023

ekipi

03-05.03.2023, Tiranë - Komiteti për Legjislacion dhe Çështje Normative i Odës së Avokatëve të Kosovës, mbajti punëtorinë dy ditore.

Në këtë punëtori Komiteti hartoj Rregulloren për Marrëdhënien e Punës dhe Sistematizimin e vendeve të Punës, për të punësuarit në Odën e Avokatëve të Kosovës.

Pas përfundimit të kësaj Rregulloreje, Komiteti do t'ia procedoj më tutje Këshillit Drejtues pë miratim.

Anëtarët e Komitetit përveç hartimit të kësaj Rregullore, diskutuan edhe çështje të tjera me rëndësi për OAK-në dhe Avokatinë në përgjithësi, derisa pas nxjerrjes së konkluzioneve do t'i drejtohen Këshillit Drejtues për diskutim dhe vendosje.