KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

"Ndërtimi i kapaciteteve të avokatëve për kornizën ligjore për mbrojtjen ndaj dhunës në familje"

15 July 2023

ekipi

Më 15 Korrik  2023, (e Shtunë), në Hotel " SIRIUS" - Prishtinë, Qendra Trajnuese për Avokatë në bashkëpunim me EUKO-JUST, në  Kuadër  të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor  të Obliguar, (AVLO) ka organizuar  seminar me temën:  "Ndërtimi i kapaciteteve të avokatëve për kornizën ligjore për mbrojtjen ndaj dhunës në familje".

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 68.

Ligjëruese e  këtij seminari ishte: Bardhë Krasniqi (EUKO-JUST).

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (5 kredi ) do të numrohën kredi të AVLO-së.