KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

08 September 2023

ekipi

Prishtinë, 08.09.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Violeta Jashari - Kryetare e  Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri- Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Laura Pireva– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) Vendim shqiptohet Denim me gjobë.