KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor

18 September 2023

ekipi

Prishtinë, 18.09.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit kryesor.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Fitim Shporta – Kryetar i  Komisionit Disiplinor
  • Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Arsim Bilalli – Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Laura Pireva– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

1. VENDIM Shqiptohet Dënim me gjobë.