KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

06 October 2023

ekipi

Prishtinë, 06.10.2023 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Daut Rudi – Kryetar i Kolegjit
  • Edona Sina- Anëtare e Kolegjit
  • Agim Shala - Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha– Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. Refuzohet ankesa e ushtruar nga paraqitësi
  2. Vërtetohet vendimi i Prokurorit Disiplinor