KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar

19 October 2023

ekipi

Prishtinë, 19.10.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Sarandë Beqiri - Kryetare e Kolegjit
  • Marigona Berisha- Anëtare e Kolegjit
  • Bajram Lajqi - Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

 

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • HEDHET POSHTË Propozimi i Prokurorit Disiplinor.
  • PUSHOHET procedura disiplinore